Schakel 2FA Office 365 uit (2024)

Home » internetveiligheid » Schakel 2FA Office 365 uit

Maakt u momenteel gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) om uw Office 365-account te beschermen? Als dit het geval is, kunt u overwegen deze uit te schakelen. Hoewel 2FA is geïmplementeerd om de beveiliging te verbeteren, kan dit soms tot extra ongemak leiden. Er is echter geen reden tot bezorgdheid, aangezien het uitschakelen van 2FA in Office 365 eenvoudig is. Dit artikel biedt een handleiding voor het uitschakelen van tweefactorauthenticatie voor Office 365. Met deze uitgebreide handleiding leert u eenvoudig hoe u 2FA in Office 365 kunt uitschakelen en de veiligheid van uw account kunt behouden

Nu trending: berichten die je moet lezen

 • WiFi Direct Roku-wachtwoorden: alles wat u moet weten
 • Ontgrendel exclusieve inhoud met Vegas X.Org gebruikersnaam en wachtwoord
 • Software voor het genereren van bankafschriften: stroomlijn uw financiële rapporten
 • Ontgrendel uw Yahoo Mail - Wachtwoordherstel zonder telefoonnummer en e-mailadres
 • Zeus Network Gratis account, e-mailadres en wachtwoord - Ontdek onbeperkt entertainment
 • HCMToGo Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten: ontgrendel uw account snel

1. Verhoog de accountbeveiliging met Office⁢ 365 Disable⁣ 2FA

Office 365‌ 2FA (of ⁤tweefactorauthenticatie) ​is ‍een krachtige‌ beveiligingsfunctie‍ die een extra verdedigingslaag biedt om uw ⁢account en ‍informatie te beschermen tegen hackers en cybercriminelen. Hoewel 2FA ten zeerste wordt aanbevolen, zijn er momenten waarop het nodig is om het uit te schakelen om toegang te krijgen tot bepaalde functies of apps. Hier volgen enkele tips om de veiligheid van uw account te vergroten wanneer u 2FA uitschakelt:

 • Schakel een wachtwoord in: Zorg ervoor dat u uw account beveiligt met een sterk wachtwoord voordat u 2FA uitschakelt. Dit zal helpen uw accountgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
 • Installeer een beveiligingssoftwaresuite: Installeer een softwarepakket dat speciaal is ontworpen om uw account te beschermen tegen hackers en andere kwaadaardige programma's.

Zelfs nadat u 2FA hebt uitgeschakeld, blijft uw Office 365-account veilig en beschermd. Door deze tips op te volgen, weet u zeker dat u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om uw account en gegevens te beschermen. Dit beperkt niet alleen het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens, maar versterkt ook de algehele beveiliging van uw account.

Zie ook Google 2FA-code

2. Wat is tweefactorauthenticatie?

Tweefactorauthenticatie (2FA) is een soort beveiligingsmaatregel die een extra authenticatielaag toevoegt aan alle onlineaccounts, zoals e-mail, bankieren of sociale media. Er zijn twee bewijsstukken of 'factoren' nodig die moeten worden geleverd om toegang te krijgen:

 • Iets wat je weet, zoals een wachtwoord of een pincode
 • Iets⁣ dat je hebt, zoals een smartphone of een fysieke identiteitskaart

Dit betekent dat een hacker geen toegang kan krijgen tot uw account, zelfs als hij of zij over uw wachtwoord beschikt, zonder ook toegang te hebben tot uw apparaat of kaart. Het biedt een veel hogere mate van bescherming vergeleken met alleen traditionele wachtwoorden, die gemakkelijker kunnen worden geraden, gephishing of gestolen. ⁣2FA‍ wordt‍ vaak gebruikt voor ‍extra veiligheid⁢ bij het inloggen op accounts en voor aanvullende‌ transacties.

3. Hoe kan ik twee-factor-authenticatie uitschakelen in Office⁢ 365?

Tweefactorauthenticatie is een extra beveiligingslaag die wordt toegepast op uw Office 365-account. Nadat u twee-factor-authenticatie heeft ingeschakeld, moet u twee ⁤vormen van identificatie​ opgeven voordat​ u Office 365 opent. Hoewel het wordt aanbevolen om tweefactorauthenticatie te allen tijde ingeschakeld te houden, zijn er momenten waarop u deze mogelijk wilt uitschakelen.

Stappen voor het uitschakelen van twee-factor-authenticatie in Office 365:

 • Open de Office 365-webportal. Selecteer de optie Beheerder.
 • Eenmaal in het Beheercentrum selecteert u de optie 'Gebruikers' in de linkerzijbalk.
 • U ziet een lijst met gebruikers; selecteer de gebruiker wiens beveiligingsinstellingen u wilt wijzigen.
 • Op de volgende pagina vindt u de optie Beveiligingsinstellingen. ⁣ Klik erop‍ en‌ je kunt de tweefactorauthenticatie bekijken en aanpassen.
 • Scroll naar beneden totdat u de sectie⁤Multi-Factor Authenticatie⁤ vindt. Selecteer Uitschakelen.
 • Bevestig het uitschakelen van tweefactorauthenticatie door op de knop Uitschakelen te klikken.
 • Klik ten slotte op Opslaan en sluiten.
Zie ook Hoe u een tweefactorauthenticatiecode kunt vinden: beheer deze met LogMeOnce

Nu tweefactorauthenticatie is uitgeschakeld, hoeft u geen twee vormen van identificatie meer op te geven wanneer u toegang krijgt tot uw ‌Office 365-account. Als u klaar bent met waar u ook mee bezig bent, is het raadzaam terug te gaan en tweefactorauthenticatie opnieuw in te schakelen.

4. Voordelen van tweefactorauthenticatie in Office 365

Tweefactorauthenticatie (2FA) biedt een extra beschermingslaag om uw Office 365-omgeving te beveiligen. Door een persoonlijk identificatienummer (PIN) of wachtwoord als secundaire authenticatiefactor op te nemen, zorgt 2FA ervoor dat onbevoegden uitsluitend met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang kunnen krijgen tot uw Office 365-omgeving.

Hier volgen enkele voordelen die Office 365 biedt met 2FA:

 • Betere gegevensbeveiliging: 2FA beschermt uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang. Het helpt ook het beperken van veelvoorkomende aanvallen zoals brute kracht, social engineering, het verspreiden van wachtwoorden en meer.
 • Verbeterde beveiliging: 2FA helpt de veiligheid van uw Office 365-omgeving te versterken en biedt een extra beschermingslaag tegen cyberdreigingen. ⁢
 • Gebruikersverificatie: 2FA helpt gebruikers te authenticeren door twee verschillende authenticatiemethoden te combineren. Dit helpt u om ‍uw bedrijf en zijn‍ gegevens veilig te houden.
 • Verhoogde zichtbaarheid: 2FA helpt beheerders om inzicht te krijgen in de activiteiten van hun Office 365-omgeving, waardoor ze een beter inzicht krijgen in de beveiligingssituatie.

Q & A

Vraag: Wat is tweefactorauthenticatie (2FA) Office 365?
A: ​Twee-Factor Authenticatie (2FA)⁣ Office 365 ​is een extra beveiligingslaag‍ die Office 365 ⁢biedt om uw account te helpen beschermen. Wanneer u ⁤2FA inschakelt, moet u twee gegevens opgeven om in te loggen op uw account: iets dat u weet, zoals uw wachtwoord, en iets dat u heeft, zoals uw telefoon.

Vraag:‌ Hoe ⁢kan ik 2FA voor Office 365 uitschakelen?
A: Om uw 2FA voor Office 365 uit te schakelen, moet u inloggen op uw Office 365-account en naar de pagina Beveiliging en privacy gaan. Op deze pagina vindt u de optie om 2FA voor uw account uit te schakelen. Klik gewoon op de knop om 2FA uit te schakelen en u bent klaar.

Zie ook Toegang krijgen tot gedeelde Google Drive

Vraag:⁤ Wat zijn de‍ risico's van het uitschakelen van 2FA?
A: ‌Het uitschakelen van 2FA ‌verwijdert een belangrijke beschermingslaag van uw Office​ 365 ⁢account‍ en maakt het gemakkelijker voor iemand om toegang te krijgen ⁢tot uw account. Daarom is het belangrijk om twee keer na te denken voordat u de 2FA op uw Office 365-account uitschakelt.

Conclusie

Kortom, als u 2FA in Office 365 wilt uitschakelen, biedt een GRATIS account de oplossing die u nodig heeft. Eenmalig loggen is een veilige wachtwoordbeheerder die het authenticatieproces stroomlijnt en de noodzaak van 2FA overbodig maakt.

Met de geavanceerde beveiligingsfuncties van Logmeonce is dit de perfecte keuze voor diegenen die 2FA Office 365 willen uitschakelen en toch hun gegevens willen beveiligen. ‍

Schakel 2FA Office 365 uit (1)

Faye Hira

Faye Hira, afgestudeerd aan de Universiteit van Okara, heeft een plekje voor zichzelf veroverd op het gebied van Engelstalig onderwijs en digitale marketing. Met een Bachelor of Science in Engels is ze gespecialiseerd in het lesgeven van Engels als tweede taal of vreemde taal (ESL), een vaardigheid die ze met toewijding en passie heeft aangescherpt. Haar expertise reikt verder dan het klaslokaal en het schrijven van inhoud, aangezien ze ook aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de wereld van inhoud en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Als SEO Executive combineert Faye haar taalvaardigheid met technisch inzicht om de online zichtbaarheid en betrokkenheid te vergroten.

gerelateerde berichten

 • Webformulier voor automatisch invullen van Python
 • Het wifi-wachtwoord van Applebee
 • Het levenscyclusbeheerproces
 • Boost mobiel Reset voicemailwachtwoord
 • Veilige toegang verkennen: alternatieven voor wachtwoorden
 • Wachtwoord ophalen via Wi-Fi QR-code

Ontdek

Categorie

a
 • Toepassingen
 • Cloud Security
 • LogMeOnce
 • Wachtwoord
 • Password Manager
 • Single Sign On
 • Social Media
 • Oplossing
 • Twee-factorenauthenticatie

Bescherm uw wachtwoorden GRATIS

Hoe handig kunnen wachtwoorden zijn? Download LogMeOnce Password Manager nu GRATIS en wees veiliger dan ooit.

Wereldwijde statistieken over datalekken

Volg de laatste statistieken over datalekken wereldwijd

VorigeVorigeWindows Server 2016 MFA

NextUc Davis MFANext

Schakel 2FA Office 365 uit (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 5994

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.